بازدید: 2150

بدگل شدن پوست
گاهی رخ می دهد که پوست بدن در حالت سفید زیبا به سیاه زشت یا به زرد ناپسند بدل شده است؛ سبب چیست ؟
-تابش آفتاب ، سرما ، باد ، نمالیدن روغن و خوشبوها بر تن و کم خود را شستشو دادن ، همگی سبب گرایش رنگ پوست بدن به سوی سیه فامی می شوند.
زرد شدن پوست بدن سببهای متعدد و زیادی دارد که هر یک از آنها می توانند سبب رنگ زردی پوست باشند و از این قرارند :
بیماریها ، غم خوردن ،فقر غذایی ، زیاد از حد جماع کردن ، به درد آمدن بدن ، گرمای هوای شدید و نوشیدن آبهای راکد که جریان ندارند.
همچنین خوردن ننه حوا و زیاد بو کردن ننه حوا ، و حتی می گویند زیاد نگاه کردن به ننه حوا ( نانخواه ) رنگ انسان را زرد می کند . عادت کردن به خوردن سرکه رخساره را زرد می گرداند ، خوردن زیره ، که اگر زیره را با سرکه بر رخ مالند چهره زرد می شود.
سرکه را به حد زیاد خوردن و گِل خوردن هر دو سبب می شوند که راه بندانهایی در دهانه رگها رخ دهد و خون صاف و سرخ روشن به پوست نرسد و تنها بخار زرد خونی به پوست در آید که در نتیجه رنگ رخساره زرد می شود.

جهت ثبت نظر خود لطفا موارد زیر را تکمیل نموده در نهایت بر روی دکمه ثبت نظر کلیک نمایید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  • هیچ نظری یافت نشد