Go to the top

فلوریان شوارتز مدیر موسسه مطالعات ایران در آکادمی علوم اتریش و استاد وابسته به مطالعات ایرانی در دانشگاه وین است.

او عضو متناظر (مربوط عضو در داخل کشور) از فرهنگستان علوم اتریش است.

وی دکترای خود را در سال 1998 از دانشگاه توبینگن دریافت کرده است.

او قبلا مطالعات اسلامی در دانشگاه بوخوم (روهر بوخوم دانشگاه) و خاورمیانه و آسیای مرکزی تاریخچه در دانشگاه واشنگتن در سیاتل به تدریس پرداخت.

خدمات خود را به حوزه شامل وزیر امور خارجه از Societas europaea است Iranologica، عضو هیئت مدیره انجمن مطالعات جوامع ایرانی، و عضو شورای انجمن بین المللی مطالعات ایرانی است.


علایق پژوهشی :

فرهنگ دستنوشته ایرانی
فرهنگ مادی ایران و آسیای مرکزی (سکه شناسی و تاریخ پولی، آرشیو ها، سنگ نبشته)
جغرافیای تاریخی، تاریخ چشم انداز، تاریخ شهری از قرون وسطی و اوایل دوران مدرن ایران و آسیای مرکزی
جوامع فکری و شبکه در ایران و فراتر از آن در اوایل دوره مدرن
فلوریان شوارتس شریک همکاری از باستان شناسی ماموریت فرانسه و ازبکستان در واحه بخارا از موزه لوور است.

 • بازديد از دامغان

  بازديد از دامغان

 • بازديد پروفسور فلورين شوارتز و پروفسور چِرِتي بهمراه خانواده از اثار باستاني دامغان

  بازديد پروفسور فلورين شوارتز و پروفسور چِرِتي بهمراه خانواده از اثار باستاني دامغان

 • بازدید پروفسور فلوریان شوارتز امروز مسجد تاریخانه به همراه هیات علمی همراه،

  بازدید پروفسور فلوریان شوارتز امروز مسجد تاریخانه به همراه هیات علمی همراه،

 • بازدید پروفسور فلوریان شوارتز امروز مسجد تاریخانه به همراه هیات علمی همراه،

  بازدید پروفسور فلوریان شوارتز امروز مسجد تاریخانه به همراه هیات علمی همراه،

 • بازدید پروفسور فلوریان شوارتز امروز مسجد تاریخانه به همراه هیات علمی همراه،

  بازدید پروفسور فلوریان شوارتز امروز مسجد تاریخانه به همراه هیات علمی همراه،

 • بازدید پروفسور فلوریان شوارتز امروز مسجد تاریخانه به همراه هیات علمی همراه،

  بازدید پروفسور فلوریان شوارتز امروز مسجد تاریخانه به همراه هیات علمی همراه،

 • بازدید پروفسور فلوریان شوارتز امروز مسجد تاریخانه به همراه هیات علمی همراه،

  بازدید پروفسور فلوریان شوارتز امروز مسجد تاریخانه به همراه هیات علمی همراه،

 • بازديد پروفسور فلورين شوارتز و پروفسور چِرِتي بهمراه خانواده از اثار باستاني دامغان

  بازديد پروفسور فلورين شوارتز و پروفسور چِرِتي بهمراه خانواده از اثار باستاني دامغان

 • بازديد پروفسور فلورين شوارتز و پروفسور چِرِتي بهمراه خانواده از اثار باستاني دامغان

  بازديد پروفسور فلورين شوارتز و پروفسور چِرِتي بهمراه خانواده از اثار باستاني دامغان

 • بازدید پروفسور فلوریان شوارتز امروز مسجد تاریخانه به همراه هیات علمی همراه،

  بازدید پروفسور فلوریان شوارتز امروز مسجد تاریخانه به همراه هیات علمی همراه،

 • بازدید پروفسور فلوریان شوارتز امروز مسجد تاریخانه به همراه هیات علمی همراه،

  بازدید پروفسور فلوریان شوارتز امروز مسجد تاریخانه به همراه هیات علمی همراه،

 • بازدید پروفسور فلوریان شوارتز امروز مسجد تاریخانه به همراه هیات علمی همراه،

  بازدید پروفسور فلوریان شوارتز امروز مسجد تاریخانه به همراه هیات علمی همراه،

 • بازدید پروفسور فلوریان شوارتز امروز مسجد تاریخانه به همراه هیات علمی همراه،

  بازدید پروفسور فلوریان شوارتز امروز مسجد تاریخانه به همراه هیات علمی همراه،

 • سخنرانی آقای پروفسور فلورين شوارتز در دانشگاه دامغان بزبان فارسی و در مورد آثار باستانی دامغان

  سخنرانی آقای پروفسور فلورين شوارتز در دانشگاه دامغان بزبان فارسی و در مورد آثار باستانی دامغان

 • سخنرانی آقای پروفسور فلورين شوارتز در دانشگاه دامغان بزبان فارسی و در مورد آثار باستانی دامغان

  سخنرانی آقای پروفسور فلورين شوارتز در دانشگاه دامغان بزبان فارسی و در مورد آثار باستانی دامغان

  جهت ثبت نظر خود لطفا موارد زیر را تکمیل نموده در نهایت بر روی دکمه ثبت نظر کلیک نمایید.

  ارسال نظر به عنوان مهمان

  0
  نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  • هیچ نظری یافت نشد